ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144       www.bpp-144.com
ผู้บังคับบัญชา

 

 

     กิจกรรมต่าง  

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสาร

 

ผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อ - สอบถาม
ที่ตั้งหน่วย
ภารกิจที่สำคัญ

1.เมื่อ 040830 เม.ย.65 ด.ต.สยาม ศรีทอง รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 พร้อม ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 รวม 3 นาย เดินทางโดย รยบ.หมายเลขโล่ 02513 โดยมี ด.ต.ปฎิภาณ รักมิตร เป็นพลขับ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับคุณ ฉันทนา สนานคุณ ผู้อำนวยการมูลนิธิพุทธรักษา และ คณะ เดินทางมาศึกษาชุมชน เพื่อหาแนวทางการขยายโอกาสการเรียนรู้ ด้านศิลปะให้เด็ก และเยาวชน ที่ขาดโอกาสได้รับการศึกษา ให้มีความรู้มีคุณธรรม ผ่านโครงการด้านต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาในพื้นที่ จว.เพชรบุรี
2.โดยเดินทางไปศึกษาดูงานตามสถานที่ ดังนี้
 2.1.เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยมีนายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และนายปภังกร จรรยงค์ รองนายกฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาเรียนรู้ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
 2.2.ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 4 ชุมชน
       - ชุมชนตลาดเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี
       - ชุมชนคลองกระแชง
       - ชุมชนวัดเกาะ
       - ชุมชนพระนครคีรี
 2.3.อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อ.เมือง จว.เพชรบุรี
 2.4.ถ้าเขาหลวง ต.ธงชัย อ.เมือง จว.เพชรบุรี
 2.5.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จว.เพชรบุรี

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144
ม.2  ต.ห้วยท่าช้าง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140   โทร 032706046

ผู้ดูแลเว็บไชต์   ด.ต.สุรพงษ์ อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บังคับหน่วย
หน่วยงานใน ตชด.

หน่วยใน สตช.ส่วนราชการในพื้นที่