ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   www.bpp144.com
ผู้บังคับบัญชา

 

 

     กิจกรรมต่าง  

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แจ้งเตือน ข้อมูลข่าวสาร

 

ผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
ติดต่อ - สอบถาม
ที่ตั้งหน่วย

ภารกิจที่สำคัญ

 เมื่อ 020830 ต.ค.65 ด.ต.สยาม ศรีทอง รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 และ ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 จำนวน 8 นาย ได้อัญเชิญพระพุทธรูป จากพระอุโบสถวัดวังพุไทร ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ไปประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีเมื่อ 250830 ก.ย..65 ด.ต.สยาม ศรีทอง รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 เป็นหน.ชุด จิตอาสาพัฒนาฯ พร้อม ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 รวม 6 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ
ที่ บ.ลิ้นช้าง ม.3 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ  อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี


เมื่อ 040830 เม.ย.65 ด.ต.สยาม ศรีทอง รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 พร้อม ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 รวม 3 นาย เดินทางโดย รยบ.หมายเลขโล่ 02513 โดยมี ด.ต.ปฎิภาณ รักมิตร เป็นพลขับ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับคุณ ฉันทนา สนานคุณ ผู้อำนวยการมูลนิธิพุทธรักษา และ คณะ เดินทางมาศึกษาชุมชน..อ่านต่อ


เมื่อ 010850 เม.ย.65 ส.ต.ต.รักษสกุล กาณารักษ์ ขตร.มว.ตชด.1443 ประจำ ฐปก.บ.โป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง  อ.แก่งกระจาน  จ. เพชรบุรี พร้อมพวกรวม 2 นาย ได้เดินทางไปที่ รร.ตชด.บ.โป่งลึก ต.ห้วยแม่เพียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมกับ ข้าราชการครู ตชด.บ.โป่งลึกและหน่วยงานในพื้นที่,นักเรียน และ ปชช.ในพื้นที่ จำนวน  45  คน ร่วมปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการพังทลายของหน้าดินและเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรดิน บริเวณแปลงเกษตร, บริเวณแนวถนนหน้า รร.ตชด.บ.โป่งลึกฯ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เม.ย 65


เมื่อ 310830 มี.ค.65 ร.ต.ท.ภัควริษฐ์ เมธายศวรรธน์ รอง สว.ฯ นำกำลังจิตอาสาฯร้อย ตชด.144 จำนวน 17 นาย ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์) เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย.) ณ วัดกำแพงแลง และ วัดไผ่ล้อม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี พระอธิการศราวุธ สุทธสีโล เจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง นำการพัฒนาฯ และให้ความสะดวก ตลอดกิจกรรม

เมื่อ 250930 มี.ค.65 ร.ต.ต.สมชาย คชพงษ์ รอง สว.(ป)กก.ตชด.14 พร้อมด้วย ส.ต.อ.เอกลักษณ์ ระวังวงศ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.14 ได้เดินทางบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ที่ศูนย์บริการโลหิต รพ.พระจอมเกล้า อ.เมือง จ.เพชรบุรี  จำนวน 2 ถุง ปริมาณ 900 ซีซี


เมื่อ 140800 มี.ค.65 ด.ต.สยาม ศรีทอง รอง ผบ.มว.รรท.ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 จัดกำลังพล 4 นาย ประจำจุดตรวจจุดสกัด ร่วมกับ สภ.หนองหญ้าปล้อง,สภ.แก่งกระจาน ทำการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ที่พักสายตรวจท่าตะคร้อเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี

เมื่อ 100830 มี.ค.65 ร.ต.ท.ภัควริษฐ์ เมธายศวรรธน์ รอง สว.ฯ และ ร.ต.ต.สายัณห์ พราหมณ์น้อย รอง สว.ฯ ร่วมกันนำกำลังจิตอาสาฯร้อย ตชด.144 จำนวน 17 นาย ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ทำความสะอาด ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์) ณ วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี พระอธิการศราวุธ สุทธสีโล เจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง นำการพัฒนาฯ และให้ความสะดวก ตลอดกิจกรรม


เมื่อ 080950 มี.ค.65 พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค1 พร้อมคณะตรวจราชการ บก.ตชด.ภาค1 ได้เดินทางมากองร้อย ตชด.144 เพื่อตรวจราชการประจำปี2564 โดยมี ร.ต.ท.ศราวุฒิ นนทะวงษ์ ผบ.มว.ฯรรท.
ผบ.ร้อย ตชด.144 พร้อม ขตร.ร้อย ตชด.144 ให้การต้อนรับ


เมื่อ 010900 มี.ค. 65 กำลังพล.มว.ตชด.1442 รวม 4 นายประจำ จุดตรวจเนิน 1115ต.ป่าเด็ง อ.เเก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ออก ลว.พิสูจน์ทราบเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พรบ.ต่างๆ ในพื้นรับผิดชอบตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา  ผลการ ปบ.ไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.ต่างๆ

เมื่อ 170830 พ.ย.64 พ.ต.ท.เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์ ผบ.ร้อย.ตชด.144 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ สุขสมวุฒิ รรท.ผบ.มว.1443 พร้อมเจ้าหน้าที่กองร้อย รวม 20 นาย
ได้เดินทางร่วมกับ จนท.ศูนย์วัฒนธรรมเพชรบุรีจำนวน 6 คน พร้อม
ครู รร.หนองไผ่ จำนวน 8 คน และนักกีฬารักบี้ฟุตบอล รร.หนองหญ้าปล้องวิทยาจำนวน 10 คน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช บริเวณโบราณสถาน ศาสนสถาน วัดกำแพงแลง และ วัดไผ่ล้อม(วัดร้าง) ถ.โพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี


เมื่อ 170830 พ.ย.64 พ.ต.ท.เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์ ผบ.ร้อย.ตชด.144 มอบหมายให้ ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ สุขสมวุฒิ รรท.ผบ.มว.1443 พร้อมเจ้าหน้าที่กองร้อย รวม 20 นาย
ได้เดินทางร่วมกับ จนท.ศูนย์วัฒนธรรมเพชรบุรีจำนวน 6 คน พร้อม
ครู รร.หนองไผ่ จำนวน 8 คน และนักกีฬารักบี้ฟุตบอล รร.หนองหญ้าปล้องวิทยาจำนวน 10 คน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช บริเวณโบราณสถาน ศาสนสถาน วัดกำแพงแลง และ วัดไผ่ล้อม(วัดร้าง) ถ.โพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี


เมื่อ 170800 พ.ย.64 พ.ต.ท.เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.144 มอบหมายให้ ด.ต.สยาม ศรีทอง รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 เป็นหน.ชุด จิตอาสาภัยพิบัติ พร้อม ขตร.มว.มชส.ร้อย ตชด.144 ร่วมกันทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกวางโจน ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ  วันที่ 13-15 พ.ย.64 พ.ต.ท.เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.144 ได้มอบหมายให้ ด.ต.รชานนท์ ทองขาว หน.ชุด ชุด ลว.ตรวจสอบพื่นที่ปลูกข้าวไร่ พร้อมพวกรวม 4 นาย ปฏิบัติภารกิจ ลว.ตรวจสอบพื่นที่ปลูกข้าวไร่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, ฉก.ทัพพระยาเสือ ,สภ.หนองหญ้าปล้อง
ผลการปฏิบัติ
-พบพื่นที่ถูกบุกรุกปลูกข้าวไร่จำนวน 1 แปลงเนื้อที่ 12ไร่ และเพิงพัก 1หลัง อยู่ใกล้แปลงบุกรุกพิกัด48P155542
-พบเพิงพัก 1 หลัง และยุ่งฉางเก็บเมล็ดพันธ์ข้าว1 หลัง อยู่ห่างจากแปลงบุกรุกประมาณ 500เมตร พิกัด47P161510
-รวบรวมเมล็ดพันธ์ข้าว จำนวน 20 กระสอบ ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ส่ง พงส.สภ.หนองหญ้าปล้องเมื่อ 141430 พ.ย.64 พ.ต.ท.เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.144
มอบหมายให้ ร.ต.ท.ภัควริษฐ์ เมธายศวรรธน์ ผบ.มว.ถวายความปลอดภัยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมกำลังพล 15 นาย เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ถปภ.
ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.ห้วหิน จ.ประจวบฯ 

  »» อ่านเพิ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ (ข้อเขียน) และทดสอบภาคความเหมาะสม
สำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสมัครและคัดเลือกบุคคล ภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

   »»  อ่านต่อ   
  -การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (นร.ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด)  »»  อ่านต่อ   
คลังความรู้

คู่มือกฎหมายสำหรับตำรวจในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง   »»  อ่านต่อ
คู่มือการป้องกันการก่อการร้าย   »»  อ่านต่อ
คู่มือป้องกันตนจากระเบิดแสวงเครื่อง    »»  อ่านต่อ
ศูนย์ข้อมูบติดต่อราชการ     »»  อ่านต่อ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551     »»  อ่านต่อ
ลักษณะของการค้ามนุษย์    »»  อ่านต่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตามนโยบาย ผบช.ตชด. ปี พ.ศ.2561   »»  อ่านต่อ
นโยบาย ผบช.ตชด.2561  »»  อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    »»  อ่านต่อ
การควบคุมวัสดุ  (คงทนถาวร)   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ   »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา    »»  อ่านต่อ
ระเบียบสำนักรัํฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ.2539   »»  อ่านต่อ
คู่มือดำเนินงานจัดชื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535    »»  อ่านต่อ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ   »»  อ่านต่อ
 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144
ม.2  ต.ห้วยท่าช้าง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  76140   โทร 032706046

ผู้ดูแลเว็บไชต์   ด.ต.สุรพงษ์ อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บังคับหน่วย
หน่วยงานใน ตชด.

หน่วยใน สตช.ส่วนราชการในพื้นที่